Bijeenkomsten - Narcotics Anonymous Nederland (2024)

07:30 NA-ochtendmeeting Veghel

Bullshift

Rembrandtlaan 33 Veghel 12 Concepten, Basic Tekst, Beginner/Nieuwkomer, Just for Today, Open 09:00 Ochtend Meditatie - JFT

Geschutswerf

Geschutswerf 12 Amsterdam Beginner/Nieuwkomer, Just for Today, Meditatie, Open 09:00 Kick-start Meditation Meeting woensdag

Online

Nederland Nederland Just for Today, Meditatie, Online bijeenkomst, Open 10:00 NA Ochtend Meditatie Meeting

Online

Nederland Nederland Just for Today, Meditatie, Online bijeenkomst, Open, Topic 10:00 NA meditatie meeting

Wijkcentrum de Uitwijk

Doctor Schaepmanlaan 10 Bussum Meditatie 12:00 De Vrijeban Koffietijd / Topic meeting

Buurthuis de Vrijeban

Vrijenbansestraat 50 Rotterdam Besloten, Nederlands/Engels, Toegankelijk voor rolstoelen, Topic 15:00 Ouders in herstel - Topic meeting

Geschutswerf

Geschutswerf 12 Amsterdam Besloten, Kinderen Welkom, Topic 16:00 NA Stappen Studie Meeting

Buurtsalon Jeltje

Eerste Helmersstraat 106N Amsterdam Beginner/Nieuwkomer, Open, Stap werkboek studie 18:30 Celebration of Life

Treasure House

Sint Jansstraat 41 Amsterdam Beperkte toegang, Open, Toegankelijk voor rolstoelen 19:00 NA Woensdagavond meeting Utrecht..

Buurthuis Bij Bosshardt Zuilen

Pr. Margrietstraat 22 Utrecht Beginner/Nieuwkomer, Literatuurstudie, Open, Stap, Stap werkboek studie, Toegankelijk voor rolstoelen 19:00 Alternating speaker/topic meeting

Buurtkamer Costa & Co

Da Costaplein 12 Amsterdam Engels, Open 19:00 NA-meeting Harderwijk

Petrakerk

Busken Huetlaan 2 Harderwijk Just for Today, Nederlands/Engels, Open 19:15 NA-Hoopmeeting

Broedplaats KOCH

Robert Kochplantsoen 19 Amsterdam Basic Tekst, Just for Today studie, Open, Spreker, Topic 19:30 NA-meeting Heerhugowaard

Achter de kerk

Middenweg 250 Heerhugowaard Just for Today studie, Open, Stap werkboek studie 19:30 NA-meeting Amersfoort

Bedrijfsverzamelgebouw

Piet Mondriaanlaan 52 Amersfoort Just for Today, Open, Spreker, Stap, Toegankelijk voor rolstoelen, Topic, Tradities 19:30 NA meditatie meeting Veldhoven

Bewustzijnscentrum De Stal

Scherpenering 15 Veldhoven Open 19:30 Women in Recovery Vrouwen

Buurt ontmoetingsplek / BOP

Herenstraat 61 Leiden Open, Vrouwen 19:30 NA-meeting Delft

Buurthuis de Wending

Raamstraat 67 Delft Beginner/Nieuwkomer, Open, Spreker, Stap, Topic, Tradities 19:30 NA-Mannenmeeting Leiden Mannen

Buurtontmoetingsplek 't Trefpunt

Professorenpad 1 Leiden Mannen, Meditatie, Open, Spreker, Topic 19:30 Circle of celebration Nootdorp is voorlopig gesloten wegens gebrek aan ingevulde serviceposities...

Circle of Celebration

Dorpsstraat 72a Nootdorp Beginner/Nieuwkomer, Open 19:30 NA-meeting Weert

Cwartier Weert

Beekstraat 54 Weert Basic Tekst, Beginner/Nieuwkomer, Just for Today, Open, Spreker, Stap, Topic, Tradities 19:30 NA-Stappenmeeting Bergen op Zoom

De Emmauskerk

Korenberg 90 Bergen op Zoom Meditatie, Open, Spreker, Stap werkboek studie, Toegankelijk voor rolstoelen 19:30 NA-meeting Gorinchem

De Gezel

Arkelse Onderweg 4 Gorinchem Basic Tekst, Formaat varieert , Just for Today, Open, Spreker, Stap, Topic, Tradities 19:30 NA-meeting woensdagavond Oss

De Hille

Jupiterweg 136 Oss Kaarslicht, Meditatie, Open, Stap, Stap werkboek studie, Topic 19:30

De Post

Joan Blasiusstraat 100 Den Haag Basic Tekst, Open, Toegankelijk voor rolstoelen, Topic 19:30 NA-meeting Oldenzaal

De Steenpoort

Tulpstraat 159 Oldenzaal 12 Concepten, Basic Tekst, Beginner/Nieuwkomer, Open, Stap, Toegankelijk voor rolstoelen, Topic, Tradities 19:30 NA-meeting Dongen

Eagle shelter

Crispijnhof 9 Dongen Open 19:30 NA Wednesday Night Live meeting

Ervaring die Staat

Kanaaldijk-Noord 15e Eindhoven Just for Today, Open 19:30 NA-meeting Purmerend Woensdag

Gebouw Heel Europa

Genuahaven 50 Purmerend Basic Tekst, Beginner/Nieuwkomer, Formaat varieert , Kaarslicht, Meditatie, Open, Spreker, Stap, Stap werkboek studie, Toegankelijk voor rolstoelen, Topic, Tradities 19:30 Just for Today-meditatie-meeting

Het Rode Kruis Baarn

Burgemeester Penstraat 6 Baarn Beginner/Nieuwkomer, Just for Today, Meditatie, Open, Spreker, Topic 19:30 We do recover Krimpen aan den IJssel

IJsselstraat

IJsselstraat 21a Krimpen aan den IJssel Basic Tekst, Formaat varieert , Just for Today, Meditatie, Open, Spreker, Toegankelijk voor rolstoelen, Topic 19:30 NA Woensdagavond meeting Sittard

Inloop Zuyderland

Stationsstraat 18 Sittard Basic Tekst, Living Clean, Spreker, Stap, Toegankelijk voor rolstoelen, Topic, Tradities 19:30 NA-meeting Tiel

Inloophuis

Doctor Schaepmanstraat 23 Tiel Beginner/Nieuwkomer, Formaat varieert , Open, Spreker, Stap, Topic, Tradities 19:30 NA-meeting Dedo et Emergo

Inloophuis Avanti Vlissingen

Walstraat 7 Vlissingen Beginner/Nieuwkomer, It Works studie, Just for Today, Open, Spreker, Topic 19:30 NA-Mannenmeeting Hilversum Mannen

Jellinek Noordse Bosje

Noordse Bosje 43 Hilversum Mannen, Meditatie, Nederlands/Engels, Open, Spreker, Toegankelijk voor rolstoelen, Topic 19:30 NA-meeting Zeewolde Flevoland

Kerk Zeewolde

Elzenlaan 2 Zeewolde Just for Today studie, Open, Spreker, Stap, Topic, Tradities 19:30 NA-meeting Nieuwegein

La CaZa Nieuwegein

Hoornseschans 101 Nieuwegein Just for Today, Open, Topic 19:30 NA-meeting Helmond woensdagavond

Nei Skoen

Hoofdstraat 133 Helmond Beginner/Nieuwkomer, Formaat varieert , Living Clean, Open, Spreker, Stap, Topic, Tradities, Vragen & antwoorden 19:30 Just for today - stappen NA-meeting !!!12 juni andere locatie!!!

Ontmoetingspark Buiten

De Dukdalf 2 Dronten Open, Spreker, Stap werkboek studie, Topic 19:30 NA-meeting Apeldoorn woensdag

Ontmoetingsplek Philadwars

Stationsdwarsstraat 4 Apeldoorn Beginner/Nieuwkomer, Kaarslicht, Open, Spiritual Principle a Day, Toegankelijk voor rolstoelen 19:30 NA-meeting Zeist

Pand van de Vertaalslag

Rozenstraat 5-A Zeist Just for Today, Kaarslicht, Meditatie, Open, Spreker, Stap, Topic 19:30 NA-bijeenkomst Veghel

Pieter Brueghel Huis

Middegaal 25 Veghel Nederlands/Engels, Open, Spreker, Stap, Topic 19:30 NA-meeting Schaijk

Recycle Point - Schaijk

Pastoor van Winkelstraat 37 Schaijk Kaarslicht, Open, Stap, Stap werkboek studie, Topic 19:30 NA-meeting Breek de Week Haarlem

Shelter-Haarlem

Eksterlaan 1 Haarlem Basic Tekst, IP studie, Just for Today, Open, Spreker, Stap, Toegankelijk voor rolstoelen, Topic 19:30 NA-meeting Den Bosch woensdag

Steunpunt

Sonniusstraat 3 's-Hertogenbosch Basic Tekst, Beginner/Nieuwkomer, Just for Today, Open, Spreker, Stap, Topic, Tradities 19:30 NA-meeting Doetinchem

Stichting Mini Manna

Tollensstraat 5 Doetinchem Basic Tekst, Beginner/Nieuwkomer, Just for Today, Literatuurstudie, Meditatie, Open, Spreker, Stap, Toegankelijk voor rolstoelen, Topic, Tradities 19:30 Woensdag NA-meeting Deventer

Tactus gebouw Deventer

Brink 40 Deventer Basic Tekst, Beginner/Nieuwkomer, IP studie, Just for Today, Literatuurstudie, Living Clean, Open, Spreker, Stap, Stap werkboek studie, Topic, Tradities 19:30 NA-meeting Wijchen (van 10 juli tm 21 augustus andere locatie)

Wijkcentrum “Wijchen zuid"

Fysiek en online

Zuiderpoort 56 Wijchen Just for Today, Online bijeenkomst, Open, Spreker, Stap werkboek studie, Topic, Vragen & antwoorden 19:30 NA-meeting Sneek

Wijkgebouw de Eekmolen

Fysiek en online

Frederik Hendrikstraat 22 Sneek IP studie, Online bijeenkomst, Open, Spreker, Stap werkboek studie 19:30 NA Back 2 basic meeting

Wmo Radar

Kipstraat 37 Rotterdam Meditatie, Open, Spreker, Topic 19:45 NA-meeting Zwolle woensdagavond

Buurthuis de Enk

Enkstraat 67 Zwolle Open, Toegankelijk voor rolstoelen 19:45 NA-Vrouwenmeeting Hoorn Vrouwen

Stichting Praethuys 't Slot

Van Beijerenstraat 89 Hoorn Basic Tekst, Beginner/Nieuwkomer, Jongeren, Just for Today, Living Clean, Open, Spiritual Principle a Day, Stap, Toegankelijk voor rolstoelen, Tradities, Vrouwen 19:45 Woensdag NA-meeting Maastricht

Tegenover de Sint Martinuskerk

Rechtstraat 3A Maastricht Besloten, Topic 20:00 NA-meeting Klaproos

Klaproos

Klaprozenweg 17 Amsterdam 12 Concepten, Beginner/Nieuwkomer, Formaat varieert , Open, Spreker, Stap, Topic, Tradities 20:00 NA jongeren Farsi meeting

Leeshuis

Tolhuistuin Amsterdam Besloten, Farsi, Jongeren, Spreker, Stap, Topic, Tradities 20:00 Jongeren sprekersmeeting online

Online

Nederland Nederland Besloten, Jongeren, Online bijeenkomst, Spreker 20:00 Zaandam woensdagavond (let op: 17/7 eenmalig op ander adres!)

Theatermijn

Cornelis van Uitgeeststraat 2 Zaandam Basic Tekst, Open, Spreker, Stap, Topic 20:30 NA-meeting Midweek Recovery Online

Online

Nederland Nederland Formaat varieert , Online bijeenkomst, Open
Bijeenkomsten - Narcotics Anonymous Nederland (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Roderick King

Last Updated:

Views: 6461

Rating: 4 / 5 (71 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Roderick King

Birthday: 1997-10-09

Address: 3782 Madge Knoll, East Dudley, MA 63913

Phone: +2521695290067

Job: Customer Sales Coordinator

Hobby: Gunsmithing, Embroidery, Parkour, Kitesurfing, Rock climbing, Sand art, Beekeeping

Introduction: My name is Roderick King, I am a cute, splendid, excited, perfect, gentle, funny, vivacious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.